Przejdź do głównej zawartości

Kiedy używać kabla Ethernet klasy przemysłowej zamiast klasy biurowej

Belden

Nic dziwnego, że Ethernet przeniósł się ze środowisk biurowych do środowisk przemysłowych. W końcu zastosowanie otwartej, opartej na standardach technologii komunikacyjnej ułatwiło połączenie infrastruktury produkcyjnej z systemami korporacyjnymi, co przyniosło wiele korzyści biznesowych. Przyjęcie powszechnych platform obliczeniowych i sieciowych obniżyło koszty, takie jak utrzymanie sieci, administracja i koszty pracy.

Istnieje jednak pewna wada standaryzacji Ethernetu - zbyt często kabel biurowy używany jest w przemysłowych i trudnych warunkach. Zagraża to nieprzerwanym czasom pracy i bezpieczeństwu i może kosztować organizacje znacznie więcej niż to, co "zaoszczędziły", instalując komercyjny kabel w wymagających środowiskach.

Jakie są zastosowania, które wymagają kabla Ethernet klasy przemysłowej zamiast biurowego kabla Ethernet używanego w sieciach korporacyjnych? Jest ich więcej niż mogłoby się wydawać. Przeanalizujmy sytuacje, w których całkowity koszt posiadania (TCO) jest zredukowany poprzez specyfikację kabla klasy przemysłowej dla infrastruktury sieci Ethernet.


Tradycyjne zastosowania przemysłowe wymagające przemysłowego kabla Ethernet
Pierwszą kategorią zastosowań korzystających z kabla Ethernet klasy przemysłowej są tradycyjne operacje produkcyjne i sterowania procesem, takie jak:
·    Dyskretna produkcja każdego rodzaju
·    Przetwarzanie żywności i napojów
·    Obróbka chemiczna
·    Produkcja farmaceutyczna
·    Młyny celulozowo-papiernicze
·    Elektrownie wiatrowe i farmy słoneczne
·    Sieci energetyczne i podstacje
·    Procesy wydobywcze ropy naftowej i gazu, procesy pośrednie i końcowe
·    Urządzenia wodne i ściekowe
·    Systemy transportowe, w tym lotniska, metro i lekkie systemy kolejowe, stocznie
·    Bazy wojskowe i infrastruktura krytyczna, taka jak tunele, tamy i mosty

Konsekwentna i niezawodna transmisja sygnału jest wyzwaniem w takich zastosowaniach w takich warunkach, jak ekstremalne temperatury pracy, promieniowanie UV lub kontakt z wodą, olejem lub innymi chemikaliami. Mogą również występować zagrożenia mechaniczne, drgania maszyny, wahania mocy lub napięcia lub zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

Na przykład w przetwórstwie żywności i napojów komponenty sieciowe poddawane są regularnemu oczyszczaniu o wysokiej intensywności w celu spełnienia rygorystycznych wymagań higienicznych. Obejmuje to stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem i żrących chemikaliów czyszczących.

Rozważmy teraz zastosowanie wysoce zautomatyzowanego sprzętu, takiego jak linie pakujące. W tym zastosowaniu wymagania obejmują ciasne przestrzenie, podwyższone poziomy szumu elektrycznego, długotrwałe drgania i gwałtowny moment obrotowy.


Jeszcze jeden przypadek to przemysł przetwarzania chemicznego, w którym kabel Ethernetowy musi wytrzymywać warunki zewnętrzne, takie jak światło słoneczne, skrajne temperatury, wpływ działalności gryzoni i opady deszczu.

Ryzyko używania kabla Ethernet klasy biurowej do zastosowań przemysłowych
Planowanym środowiskiem kabla Ethernet używanego w zastosowaniach sieci korporacyjnych jest środowisko o kontrolowanej temperaturze, czyste, ciche, chronione. Jakie ryzyko wiąże się z instalowaniem kabla Ethernet klasy biurowej w środowiskach przemysłowych?

1. Czas pracy
Zapobieganie problemom z transmisją sygnału jest głównym czynnikiem zapewniającym spójny i niezawodny czas działania sieci i produktywność. Każda sekunda przestoju oznacza utratę pieniędzy - poprzez niższą produkcję, kosztowne naprawy lub konserwację i wydatki na bezpieczeństwo pracowników. Koszty pośrednie obejmują opóźnione procesy końcowe, zamknięcie systemu i koszty początkowe oraz utratę dostępności usług dla klientów.

2. Bezpieczeństwo
Optymalne bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludzi i procesów we wszystkich operacjach przemysłowych. Zastosowania te wymagają bezpiecznej niezawodności, w tym niezawodności transmisji sygnału, aby uniknąć wypadków i incydentów środowiskowych.

3. Kontrola
Obiekty przemysłowe w dużym stopniu polegają na ich automatyzacji, oprzyrządowaniu i sterowaniu transmisją danych w celu przekazywania sygnałów między urządzeniami, maszynami i układem sterowania. Ta komunikacja wyzwala zdarzenia i funkcje według ściśle określonego i wcześniej ustalonego harmonogramu, z niewielkim marginesem błędu lub bez żadnego marginesu. Ciągłe monitorowanie, zarządzanie i kontrola zwiększają efektywność operacyjną i potencjalne oszczędności.

Najważniejsze jest to, że kabel Ethernet zaprojektowany i przeznaczony do zastosowań przemysłowych zapewnia funkcjonalność, czas pracy, bezpieczeństwo i kontrolę wymaganą przez zastosowania przemysłowe. Kabel Ethernet klasy biurowej tego nie gwarantuje.

Mniej znane zastosowania przemysłowe, które wymagają przemysłowego kabla Ethernet
Inna kategoria zastosowań, w której należy rozważyć ulepszony przemysłowy kabel Ethernet, to wszędzie tam, gdzie są dostępne systemy komunikacji Ethernet z kablami zewnętrznymi, nawet jeśli kable są pod ziemią. Przykłady obejmują:
·    Systemy ruchu, które obejmują czujniki w nawierzchni na światłach
·    Zautomatyzowane pompy stacji gazowych i systemy nadzoru wideo
·    Inteligentne systemy liczników parkowania
·    Systemy bezpieczeństwa w kampusach, które obejmują kamery i budki telefoniczne

Surowe warunki dla tych zastosowań to światło słoneczne, ekstremalne temperatury, wilgotność, kurz, opady, żwir i szlam. Ruch samochodowy może również wystawiać kable i sprzęt na działanie oleju, gazu i żrących oparów.


Podczas gdy konsekwencje przestoju w tych zastosowaniach nie są tak poważne, jak w przypadku tradycyjnych procesów przemysłowych, wciąż są drogie. Biorąc pod uwagę trudności i koszt wymiany wadliwego lub zużytego kabla, całkowity koszt posiadania tych systemów jest zwykle niższy, gdy do wstępnej realizacji użyto ulepszonego przemysłowego kabla.

Przemysłowy kabel Ethernet maksymalizuje czas pracy i minimalizuje całkowity koszt posiadania
Najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapewnienia długoterminowej funkcjonalności i niezawodności infrastruktury sieci jest wybór właściwego kabla Ethernet do danego zastosowania. Problemy z kablami są często przyczyną problemów z wydajnością sieci, ale mogą być trudne do zdiagnozowania i kosztowne.

Niezależnie od tego, czy specyfikujesz kabel dla tradycyjnego zastosowania przemysłowego czy dla mniej znanego, zadaj sobie pytanie "Jak trudne jest środowisko dla mojego projektu?". Następnie wybierz przemysłowy kabel Ethernet, który spełnia wymagania projektu i ma odpowiednie przemysłowe certyfikaty. Takie podejście maksymalizuje czas pracy sieci i minimalizuje całkowity koszt posiadania.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego kabla Ethernet, w tym szczegółowe porównanie komponentów kabli klasy biurowej i przemysłowej, pobierz ten dokument (w języku angielskim).

Jakich wytycznych używasz do decydowania o wyborze kabla Ethernet klasy przemysłowej vs. biurowej? Oczekujemy na wiadomość od Ciebie!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości czy uwagi, zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Tel: +48 32 256 25 33
E-mail: info@pf-electronic.pl               

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wskazówki dotyczące prawidłowego podłączenia kabla VFD

Peter Cox
Ilość napędów o zmiennej częstotliwości we współczesnych obiektach przemysłowych znacznie zwiększyła się w ostatnich latach. Nic dziwnego - regulując prędkość i napięcie silnika, aby sprostać zmieniającemu się w czasie rzeczywistym zapotrzebowaniu procesowemu, VFD pomagają zapewnić cenne korzyści, takie jak zwiększona energooszczędność, dokładniejsza kontrola procesu i mniejsze zużycie kosztownych urządzeń. Niestety, korzystanie z VFD nie zawsze jest tak proste, jak po prostu podłączenie urządzenia do sieci.
Aby dowiedzieć się więcej o zaletach kabla VFD, pobierz nasz bezpłatny raport "The Case for VFD Cable to Achieve System Reliability and Safety".

Podłączenie kabla VFD nie jest tym samym co podłączenie standardowego kabla. Istnieje wiele mylnych informacji i nieporozumień związanych z tym faktem i, świadomie lub nieświadomie, często użytkownicy idą na "skróty" w procesie instalacji. A to może spowodować poważne problemy w Twojej działalności. Oto kilka ws…

MPLS-TP: MPLS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom

Howard Linton
W ostatnich latach wielu przemysłowych użytkowników sieci szkieletowej znalazło się w sytuacji bez wyjścia. Dobrze znane sieci SONET i SDH z komutacją łączy, z których korzystają od dziesięcioleci, gwałtownie przestają nadążać z zaspokajaniem rosnącego zapotrzebowania na wideo, dane i inne zastosowania wymagające dużej przepustowości. Jednak najczęstszą praktyczną alternatywą - dla wielu, IP/MPLS - jest protokół wyraźnie przeznaczony dla bardziej złożonych operatorów sieci. Okazuje się, że jest to zbyt kosztowne, skomplikowane i mało funkcjonalne dla konkretnych potrzeb przedsiębiorstw użyteczności publicznej, transportu, rurociągów i innych użytkowników przemysłowych działających we własnej sieci szkieletowej.

No cóż, są też dobre wieści, ponieważ na szczęście istnieje mniej znany aspekt MPLS, który jest faktycznie przeznaczony do zaspokojenia potrzeb tej dużej bazy użytkowników. Nazywa się MultiProtocol Label Switching-Transport Profile lub MPLS-TP i może pomóc użytkowni…

TSN: Wielki krok naprzód w ewolucji Ethernetu ... i tu już dziś

Dr Oliver Kleineberg
Ethernet od prawie trzydziestu lat służy operatorom sieci i podczas gdy na przestrzeni lat bardzo się rozwinął, to najbardziej „rewolucyjny” skok ewolucyjny pojawia się dokładnie w tej chwili. Nowe ulepszenie technologii nosi nazwę "Time-Sensitive Networking (TSN)". Mimo że jego potężne funkcje zwiększające wartość są nadal sprawdzane (bardzo skutecznie!) w sieciach testowych i demonstracyjnych, operatorzy sieci w rzeczywistości mogą zacząć korzystać z tej technologii od razu.

Lubię myśleć o TSN jako "Ethernet Plus", ponieważ jest to nie tyle "nowy" protokół, co wzmocnienie Ethernetu. TSN stoi na barkach czegoś bardzo skutecznego i udanego, a czyni go jeszcze lepszym.
Połącz odmienne sieci w jedno - z gwarancjami dostawy i pełną interoperacyjnością Kluczową wartością - którą dodaje TSN do zastosowań przemysłowych, jest zdolność do ujednolicania sieci, które były z konieczności oddzielne w przeszłości, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć…