Przejdź do głównej zawartości

Kiedy używać kabla Ethernet klasy przemysłowej zamiast klasy biurowej

Belden

Nic dziwnego, że Ethernet przeniósł się ze środowisk biurowych do środowisk przemysłowych. W końcu zastosowanie otwartej, opartej na standardach technologii komunikacyjnej ułatwiło połączenie infrastruktury produkcyjnej z systemami korporacyjnymi, co przyniosło wiele korzyści biznesowych. Przyjęcie powszechnych platform obliczeniowych i sieciowych obniżyło koszty, takie jak utrzymanie sieci, administracja i koszty pracy.

Istnieje jednak pewna wada standaryzacji Ethernetu - zbyt często kabel biurowy używany jest w przemysłowych i trudnych warunkach. Zagraża to nieprzerwanym czasom pracy i bezpieczeństwu i może kosztować organizacje znacznie więcej niż to, co "zaoszczędziły", instalując komercyjny kabel w wymagających środowiskach.

Jakie są zastosowania, które wymagają kabla Ethernet klasy przemysłowej zamiast biurowego kabla Ethernet używanego w sieciach korporacyjnych? Jest ich więcej niż mogłoby się wydawać. Przeanalizujmy sytuacje, w których całkowity koszt posiadania (TCO) jest zredukowany poprzez specyfikację kabla klasy przemysłowej dla infrastruktury sieci Ethernet.


Tradycyjne zastosowania przemysłowe wymagające przemysłowego kabla Ethernet
Pierwszą kategorią zastosowań korzystających z kabla Ethernet klasy przemysłowej są tradycyjne operacje produkcyjne i sterowania procesem, takie jak:
·    Dyskretna produkcja każdego rodzaju
·    Przetwarzanie żywności i napojów
·    Obróbka chemiczna
·    Produkcja farmaceutyczna
·    Młyny celulozowo-papiernicze
·    Elektrownie wiatrowe i farmy słoneczne
·    Sieci energetyczne i podstacje
·    Procesy wydobywcze ropy naftowej i gazu, procesy pośrednie i końcowe
·    Urządzenia wodne i ściekowe
·    Systemy transportowe, w tym lotniska, metro i lekkie systemy kolejowe, stocznie
·    Bazy wojskowe i infrastruktura krytyczna, taka jak tunele, tamy i mosty

Konsekwentna i niezawodna transmisja sygnału jest wyzwaniem w takich zastosowaniach w takich warunkach, jak ekstremalne temperatury pracy, promieniowanie UV lub kontakt z wodą, olejem lub innymi chemikaliami. Mogą również występować zagrożenia mechaniczne, drgania maszyny, wahania mocy lub napięcia lub zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

Na przykład w przetwórstwie żywności i napojów komponenty sieciowe poddawane są regularnemu oczyszczaniu o wysokiej intensywności w celu spełnienia rygorystycznych wymagań higienicznych. Obejmuje to stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem i żrących chemikaliów czyszczących.

Rozważmy teraz zastosowanie wysoce zautomatyzowanego sprzętu, takiego jak linie pakujące. W tym zastosowaniu wymagania obejmują ciasne przestrzenie, podwyższone poziomy szumu elektrycznego, długotrwałe drgania i gwałtowny moment obrotowy.


Jeszcze jeden przypadek to przemysł przetwarzania chemicznego, w którym kabel Ethernetowy musi wytrzymywać warunki zewnętrzne, takie jak światło słoneczne, skrajne temperatury, wpływ działalności gryzoni i opady deszczu.

Ryzyko używania kabla Ethernet klasy biurowej do zastosowań przemysłowych
Planowanym środowiskiem kabla Ethernet używanego w zastosowaniach sieci korporacyjnych jest środowisko o kontrolowanej temperaturze, czyste, ciche, chronione. Jakie ryzyko wiąże się z instalowaniem kabla Ethernet klasy biurowej w środowiskach przemysłowych?

1. Czas pracy
Zapobieganie problemom z transmisją sygnału jest głównym czynnikiem zapewniającym spójny i niezawodny czas działania sieci i produktywność. Każda sekunda przestoju oznacza utratę pieniędzy - poprzez niższą produkcję, kosztowne naprawy lub konserwację i wydatki na bezpieczeństwo pracowników. Koszty pośrednie obejmują opóźnione procesy końcowe, zamknięcie systemu i koszty początkowe oraz utratę dostępności usług dla klientów.

2. Bezpieczeństwo
Optymalne bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludzi i procesów we wszystkich operacjach przemysłowych. Zastosowania te wymagają bezpiecznej niezawodności, w tym niezawodności transmisji sygnału, aby uniknąć wypadków i incydentów środowiskowych.

3. Kontrola
Obiekty przemysłowe w dużym stopniu polegają na ich automatyzacji, oprzyrządowaniu i sterowaniu transmisją danych w celu przekazywania sygnałów między urządzeniami, maszynami i układem sterowania. Ta komunikacja wyzwala zdarzenia i funkcje według ściśle określonego i wcześniej ustalonego harmonogramu, z niewielkim marginesem błędu lub bez żadnego marginesu. Ciągłe monitorowanie, zarządzanie i kontrola zwiększają efektywność operacyjną i potencjalne oszczędności.

Najważniejsze jest to, że kabel Ethernet zaprojektowany i przeznaczony do zastosowań przemysłowych zapewnia funkcjonalność, czas pracy, bezpieczeństwo i kontrolę wymaganą przez zastosowania przemysłowe. Kabel Ethernet klasy biurowej tego nie gwarantuje.

Mniej znane zastosowania przemysłowe, które wymagają przemysłowego kabla Ethernet
Inna kategoria zastosowań, w której należy rozważyć ulepszony przemysłowy kabel Ethernet, to wszędzie tam, gdzie są dostępne systemy komunikacji Ethernet z kablami zewnętrznymi, nawet jeśli kable są pod ziemią. Przykłady obejmują:
·    Systemy ruchu, które obejmują czujniki w nawierzchni na światłach
·    Zautomatyzowane pompy stacji gazowych i systemy nadzoru wideo
·    Inteligentne systemy liczników parkowania
·    Systemy bezpieczeństwa w kampusach, które obejmują kamery i budki telefoniczne

Surowe warunki dla tych zastosowań to światło słoneczne, ekstremalne temperatury, wilgotność, kurz, opady, żwir i szlam. Ruch samochodowy może również wystawiać kable i sprzęt na działanie oleju, gazu i żrących oparów.


Podczas gdy konsekwencje przestoju w tych zastosowaniach nie są tak poważne, jak w przypadku tradycyjnych procesów przemysłowych, wciąż są drogie. Biorąc pod uwagę trudności i koszt wymiany wadliwego lub zużytego kabla, całkowity koszt posiadania tych systemów jest zwykle niższy, gdy do wstępnej realizacji użyto ulepszonego przemysłowego kabla.

Przemysłowy kabel Ethernet maksymalizuje czas pracy i minimalizuje całkowity koszt posiadania
Najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapewnienia długoterminowej funkcjonalności i niezawodności infrastruktury sieci jest wybór właściwego kabla Ethernet do danego zastosowania. Problemy z kablami są często przyczyną problemów z wydajnością sieci, ale mogą być trudne do zdiagnozowania i kosztowne.

Niezależnie od tego, czy specyfikujesz kabel dla tradycyjnego zastosowania przemysłowego czy dla mniej znanego, zadaj sobie pytanie "Jak trudne jest środowisko dla mojego projektu?". Następnie wybierz przemysłowy kabel Ethernet, który spełnia wymagania projektu i ma odpowiednie przemysłowe certyfikaty. Takie podejście maksymalizuje czas pracy sieci i minimalizuje całkowity koszt posiadania.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego kabla Ethernet, w tym szczegółowe porównanie komponentów kabli klasy biurowej i przemysłowej, pobierz ten dokument (w języku angielskim).

Jakich wytycznych używasz do decydowania o wyborze kabla Ethernet klasy przemysłowej vs. biurowej? Oczekujemy na wiadomość od Ciebie!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości czy uwagi, zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Tel: +48 32 256 25 33
E-mail: info@pf-electronic.pl               

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Ethernet przemysłowy a zwykły Ethernet: dlaczego to ma znaczenie?

Sylvia Feng Środowiska przemysłowe są trudne. Mówię o oleju, kurzu, wodzie i wysokich temperaturach. Środowisko, w którym działa wiele obiektów przemysłowych, znacznie różni się od budynku biurowego lub sklepu detalicznego. Mimo to oczekuje się, że wiele (pozornie) podstawowych funkcji będzie działać płynnie, pomimo tych warunków. Fabryki muszą mieć możliwość przesyłania danych z jednej maszyny do drugiej i muszą mieć możliwość polegania na kablu, aby działał w ekstremalnych warunkach. Jednym z obszarów, który może wywrzeć niesamowity wpływ na producentów, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, jest niezawodność, bezpieczeństwo i siła ich kabla sieciowego. Po prostu użycie dowolnego kabla Ethernet nie będzie działać. Zwykłe urządzenia, które mogą działać dobrze w warunkach biurowych z kontrolowaną temperaturą, nie wytrzymają ekstremów środowiska przemysłowego. Oto świetna analogia: jak niedorzeczne byłoby umieścić pingwina na pustyni? Wszyscy wiemy, że pingwiny nie

Nowa parametryzacja - „IO-Link bez skomplikowanej części”

Artjom Bil Co to jest IO-Link? Technologia IO-Link, oparta na standardzie IEC 61131-9 dla sterowników programowalnych, umożliwia komunikację między inteligentnymi czujnikami, siłownikami i sterownikami PLC wszelkiego rodzaju. Odegrała ważną rolę w praktycznym gromadzeniu i monitorowaniu danych produkcyjnych. Ten nieoceniony przepływ informacji daje producentom możliwość ciągłego dostrajania swojej działalności, optymalizacji jakości i wydajności oraz minimalizacji przestojów. Jako taka jest podstawową potrzebą komunikacji na poziomie lokalnym i umożliwia przejrzystość danych w ramach Przemysłowego Internetu Rzeczy . Można by pomyśleć, że operatorzy przemysłowi pokochaliby technologię IO-Link . Niestety, w rzeczywistości jest to stosunek miłość/nienawiść. Wielu użytkowników uważa, że ​​technologia IO-Link jest świetna, dopóki nie będą musieli zarządzać bibliotekami parametrów urządzeń IO-Link w sieci. Może to stać się bardzo skomplikowane, a użytkownicy lub nabywcy zb

W jaki sposób wibracje, hałas i przesłuch mogą powodować przestoje

Jeremy Friedmar Trudne środowiska wymagają wytrzymałych produktów Wibracje i hałas są powszechne w środowiskach przemysłowych, takich jak produkcja i transport kolejowy. Huk linii montażowych może zakłócać transmisję danych, a złącza mogą stać się luźne. Zastanów się, ile wibracji występuje, gdy wagon jedzie do miejsca docelowego. Środowiska takie jak te wymagają solidnego produktu. Oto świetna analogia: jak absurdalnie byłoby, gdyby zespół rockowy ćwiczył w bibliotece? Byłoby to nie tylko zakłócające, ale całkowicie uniemożliwiałoby normalne funkcjonowanie. Wibracje i hałas w bibliotece byłyby nie do zniesienia dla osób pracujących w tej przestrzeni. W przypadku środowiska przemysłowego głównym skutkiem zarówno hałasu, jak i wibracji jest utrata sygnału. Ma to szczególne znaczenie w przypadku okablowania Ethernet ze względu na fakt, że może powstać wyższy bitowy poziom błędu, co jest szkodliwe dla sieci komunikacyjnej wymaganej dla czasu pracy bez przestojów. Wpł