Przejdź do głównej zawartości

Jak TSN gwarantuje komunikację w czasie rzeczywistym dla podstacji cyfrowych

Germán Fernández

Najprawdopodobniej wielokrotnie natknąłeś się temat Time Sensitive Networking (TSN). Uważamy, że jest to istotny zestaw technologii, które w końcu zapewnią gwarancje czasowe na dostarczenie wrażliwych na czas danych w wielu branżach o znaczeniu krytycznym. Naszym zdaniem TSN jest jednym z najbardziej newralgicznych trendów, o których warto pamiętać.
Zanim zaczniemy, przypomnijmy, co obejmuje TSN i jakie ma znaczenie dla dzisiejszych zautomatyzowanych branż.

Na bardzo podstawowym poziomie TSN sortuje dane zgodnie z ich przeznaczeniem. Kiedy jest używany w przemysłowych zastosowaniach sieci Ethernet, odsyła niekrytyczne dane do kolejki, aby podróżowały zgodnie z ruchem sieci. Co ważniejsze, wrażliwe czasowo dane trafiają na "pas ekspresowy", aby przejść w schemacie czasowym do zamierzonego celu, co zagwarantuje stałe opóźnienie i uniknięcie drgań i utraty pakietów. TSN przekształci klasyczną sieć komunikacyjną Ethernet w sieć deterministyczną. Technologia TSN została opracowana w celu zapewnienia terminowych transferów krytycznych danych, nawet gdy sieć jest zajęta.

TSN i nowe standardy, z którymi się wiąże, oferują wiele korzyści dla sieci automatyzacji, w tym:
·    Gwarantowany, dokładny czas dla aplikacji krytycznych i wrażliwych na czas.
·    Interoperacyjność między dostawcami w celu stworzenia płynnego ekosystemu, który może ewoluować.
·    Elastyczność dla producentów, aby szybko dostosować i wykorzystać innowacje technologiczne
Doskonałym przykładem zastosowania technologii TSN jest stosowanie podstacji elektrycznych. Zagłębmy się bardziej w ten temat.


Pozostając aktualnym: dzisiejsza architektura podstacji
Podstacja jest często jedną z kilku stacji pomocniczych w systemie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Pomyśl o podstacji jako węźle w sieci elektroenergetycznej. Podstacje mają wiele funkcji, które obejmują kontrolowanie i monitorowanie stacji zamiany, rejestrowanie danych i ochronę urządzeń energetycznych poprzez monitorowanie, obok innych zadań związanych z zarządzaniem energią i zasobami.

Konwencjonalne podstacje mogą składać się nawet z setek urządzeń przewodowych, które opierają się na połączeniach przewodowych z miedzi. Jednak nowoczesne podstacje poprawiły się w tej konfiguracji, stosując się do nowego, niezastrzeżonego standardu znanego jako IEC 61850.

Dzisiejsze podstacje są podzielone na trzy różne poziomy:
Poziom stacji - na poziomie stacji znajdziesz serwery SCADA i stacje robocze HMI. Jest to również poziom, na którym operatorzy monitorują status podstacji w chronionej sterowni i gdzie zainstalowane są urządzenia telekomunikacyjne służące do komunikacji z podstacjami sąsiednimi i centrum dyspozytorskim .
Poziom od strony zatoki - poziom zatoki składa się z urządzeń znanych jako inteligentne urządzenia elektroniczne (IED). IED to inteligentne urządzenia, które odbierają dane z czujników i urządzeń zasilających, a także komendy sterujące emisją w całej podstacji. Gromadzą informacje z poziomu stacji i pomiarów dostarczonych przez poziom procesu. Urządzenia IED mogą również podejmować lokalne decyzje kontrolne, przesyłać dane do innych urządzeń IED lub przesyłać dane do podstacji systemu SCADA w celu dalszego przetwarzania i monitorowania.
Poziom procesu - Poziom procesu składa się z urządzeń takich jak wyłączniki i sprzęt do zbierania danych (CT/VT), które są używane do pomiaru prądu, napięcia i innych parametrów, które są monitorowane w różnych częściach podstacji.


W przeciwieństwie do tradycyjnej, równoległej sieci przewodowej analogowej, dzisiejsze stacje bazują na sieciach IEC 61850, które odbierają dane z czujników i urządzeń zasilających, a także wysyłają polecenia ochrony i sterowania w całej podstacji. Niektóre z ważniejszych punktów tego nowego standardu dla podstacji obejmują:
·    Ścieżki danych wykorzystują komunikację opartą na sieci Ethernet z mechanizmami o większej przepustowości i redundancji w celu przesyłania pakietów danych z wielu urządzeń w sieci.
·    Postępowanie zgodnie z IEC 61850 gwarantuje, że produkty Twojej podstacji będą kompatybilne z innymi produktami zgodnymi z IEC 61850. Celem jest ułatwienie rozbudowy działania podstacji w przyszłości.
·    Szybka komunikacja IED-to-IED (przez TSN) zapewnia zagwarantowane czasy transferu.

Potrzeba TSN w komunikacji podstacji
Sieci łączności podstacji odgrywają kluczową rolę w operacjach podstacji w krytycznym czasie rzeczywistym. Podczas gdy podstacje poprzednio opierały się na komunikacji analogowej i jednokierunkowej, nowoczesne stacje mogą przesyłać dane tam i z powrotem przez pojedynczą warstwę, a także pionowo między warstwami.

Ten postęp miał udrożnić sieci podstacji, zapewniając wrażliwe na czas dane pomiarowe wysyłane z poziomu procesu do Mergin Units (MUS) na Poziomie Zatoki oraz do ochrony i kontroli IED na poziomie magistrali stacji. Ta pionowa komunikacja jest połączona za pośrednictwem sieci Ethernet o wysokiej szybkości i gwarantowanej przepustowości.

Sieć magistrali procesowej obsługuje czasowe pomiary danych pomiędzy urządzeniami poziomu procesu i urządzeniami poziomu pokładowego (na tym opiera się większość funkcji zabezpieczających i sterujących stacji), podczas gdy sieć magistrali stacji obsługuje urządzenia IED ochrony i sterowania i obsługuje komunikację między zatokami i poza stacją.

Tak więc, odkąd wyizolowaliśmy wrażliwe na upływ czasu dane przesyłane w sieci podstacji, w jaki sposób możemy zapobiec utracie danych, gwarantując w każdym przypadku czas dostawy pakietów? Jednym ze sposobów jest wprowadzenie środków redundancji. IEC 61850 oferuje kilka wcześniej znormalizowanych rozwiązań redundancji, aby zapobiec utracie danych, w tym Parallel Redundancy Protocol (PRP) i High Availability Seamless Redundancy (HSR). W końcu zwiększenie dostępności sieci ułatwi dostęp do przepustowości dla transferu pakietów.

Podczas gdy implementacja protokołów redundancji sieci ma kluczowe znaczenie dla poprawy i wspomagania czasu odzyskiwania sieci, nie wystarcza jednak do zagwarantowania terminowego dostarczania danych. Nawet w sieciach IEC 61850 pojedyncze zdarzenia i transfery danych w podstacji mogą znacznie zwiększyć natężenie ruchu sieciowego. Gdy weźmiemy pod uwagę dużą liczbę jednoczesnej komunikacji w ramach podstacji, dostępność przepustowości staje się najbardziej istotna. Problem polega teraz na tym, jak zagwarantować dostępność sieci dla krytycznych strumieni danych w przypadku przeciążenia sieci.

Na szczęście jest to problem, który rozwiązuje TSN.


Korzyści z TSN dla twojej podstacji
Podczas gdy niektóre części TSN są wciąż rozwijane przez IEEE, dostępne obecnie technologie oferują całkowicie nowy poziom determinizmu w przesyłaniu danych. Celem jest, aby obecne i 
przyszłe sieci Ethernet zapewniały podstacje wyposażone w:
·    Sieć działającą w czasie rzeczywistym - do tej pory sieć Ethernet nie była w stanie sprostać rosnącym wymaganiom związanym z opóźnieniami i czasem dostarczania danych. Jednak możliwość zapewnienia gwarancji w czasie przesyłania danych jest kluczowym wymogiem dla zastosowań takich jak przesyłanie wrażliwych na czas wartości przykładowych w komunikacji w magistrali procesowej. Umożliwi to przenoszenie danych o małym opóźnieniu i eliminowanie drgań podczas przesyłania danych w czasie rzeczywistym.
·    Future-proofing - oczekuje się, że proces standaryzacji technologii TSN potrwa jeszcze kilka lat. Technologie kluczowe dla rodziny protokołów TSN zostały zakończone - i zostały z powodzeniem zastosowane. Mechanizmy te można już zintegrować z produktami, a ich korzyści można od razu wykorzystać. Kompatybilność wsteczną zapewnia również proces standaryzacji IEEE 802. Oznacza to, że sieci TSN, które są już zainstalowane, mogą nadal być używane w przyszłości.
·    Interoperacyjność - TSN pozwala na współistnienie komunikacji w czasie rzeczywistym i z opóźnieniem w tej samej sieci i wspiera tolerancję na utratę i zastrzeżenie przepustowości. Te możliwości zasadniczo poprawiają podstawową technologię Ethernet. Ponieważ standardy TSN będą kontynuowane, rezultatem będzie szeroka interoperacyjność między dostawcami.
·    Nowy standard - TSN stała się już jedną z kluczowych technologii wspomagających IIoT i Industry 4.0. Łącząc standardy TSN dla niższych warstw komunikacji (Station Bus) i standardów dla wyższych warstw protokołu (Process Bus), jako wynik otrzymamy otwartą architekturę, która może być wykorzystana, aby w pełni połączyć nawet najbardziej skomplikowane podstacje.

Od zastosowań w podstacjach energetycznych po zautomatyzowane sieci komunikacyjne przyszłości, TSN jest technologią, która pozwala na najbardziej płynny transfer danych. Jesteś ciekawy, w jaki sposób technologia TSN mogłaby przynieść korzyści Twojemu zastosowaniu podstacji poprzez oszczędności? Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa TSN? Pobierz nasz najnowszy raport: "TSN - Time Sensitive Networking" (w języku angielskim). 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości czy uwagi, zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.
Tel: +48 32 256 25 33
E-mail: info@pf-electronic.pl

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Power over Ethernet może zapewnić wiele korzyści na hali produkcyjnej - jeśli zrobisz to dobrze

Ron Tellas
Power over Ethernet (PoE) - technologia, która umożliwia operatorom sieci dostarczanie energii elektrycznej do wielu typów urządzeń za pomocą tego samego kabla, co przesyłane dane - stała się dość powszechna w biurowych środowiskach IT. Niestety, przemysłowe środowiska OT jeszcze nie przyjęły tego w takim samym stopniu. A szkoda, bo zalety PoE mogą mieć jeszcze większą wagę na hali produkcyjnej. Jednak PoE w obszarach OT niesie ze sobą także dodatkowe wyzwania - wyzwania, z których pracownicy IT mogą nie zdawać sobie sprawy. Oto, jak wprowadzić „moc” PoE do Twojego zakładu - zachowując jednocześnie optymalną niezawodność zarówno transferu danych, jak i przepływu mocy.


Elektryczność w dowolnym miejscu i czasie Jedną z kluczowych zalet PoE jest to, że prawie każdy może bezpiecznie ustanowić nowe połączenie zasilania bez konieczności wzywania licencjonowanego elektryka. Napięcie jest niskie i nie ma ciężkiego okablowania lub potrzeby dla gniazdka sieciowego. Jeśli na przykład mus…

MPLS-TP: MPLS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom

Howard Linton
W ostatnich latach wielu przemysłowych użytkowników sieci szkieletowej znalazło się w sytuacji bez wyjścia. Dobrze znane sieci SONET i SDH z komutacją łączy, z których korzystają od dziesięcioleci, gwałtownie przestają nadążać z zaspokajaniem rosnącego zapotrzebowania na wideo, dane i inne zastosowania wymagające dużej przepustowości. Jednak najczęstszą praktyczną alternatywą - dla wielu, IP/MPLS - jest protokół wyraźnie przeznaczony dla bardziej złożonych operatorów sieci. Okazuje się, że jest to zbyt kosztowne, skomplikowane i mało funkcjonalne dla konkretnych potrzeb przedsiębiorstw użyteczności publicznej, transportu, rurociągów i innych użytkowników przemysłowych działających we własnej sieci szkieletowej.

No cóż, są też dobre wieści, ponieważ na szczęście istnieje mniej znany aspekt MPLS, który jest faktycznie przeznaczony do zaspokojenia potrzeb tej dużej bazy użytkowników. Nazywa się MultiProtocol Label Switching-Transport Profile lub MPLS-TP i może pomóc użytkowni…

Inżynier ADX może połączyć Twoje działy IT i OT

Jeremy Friedmar
Przez dziesięciolecia środowisko biurowe znajdowało się w sieci Ethernet, hala fabryczna działała niezależnie w sieci, a każde z nich było szczęśliwie oddzielne w swoich działaniach i nie wymagały zbyt dużego kontaktu ze sobą. Teraz, wraz z rozprzestrzenianiem się sieci Ethernet po stronie przemysłowej i organizacją zbiegającą się w jedną sieć danych obejmującą zarówno technologie informacyjne (IT), jak i technologię operacyjną (OT), konflikt wydaje się nieunikniony - który departament uzyskuje nadzór i kontrolę nad siecią Ethernet?

Wiele organizacji odkrywa - być może nie bez odrobiny bólu - że pytanie "albo/albo" może być problematyczne. Przepaść między IT a OT, we wszystkim od procesów, przez wiedzę do kultury, może być dość duża. Od samego początku dział, który tradycyjnie odpowiada za przepływ danych, oraz departament odpowiedzialny za kontrole przemysłowe, mają zasadniczo różne motywy działań. W przypadku OT, dostępność jest najważniejsza, co oznacza mili…